OSSEC Host Intrusion Detection.

Installatie op Ubuntu 18.04 via atomicorp repository.

  • /var/ossec/etc/ossec.conf aangepast,
  • links naar niet bestaande logfiles verwijderd,
  • apache links aangepast naar nginx log locatie.

ossec-hids-server en ossec-hids-agent pakketen conflicteren met elkaar, alleen ossec-hids-server behouden.

/var/ossec/log/ossec.log

- Harold de Bruijn