OBS virtual camera on linux

Vandaag is het gelukt om OBS als een input voor videochat te gebruiken op Linux.
Op Linux was dit even wat uitzoekwerk vanwege het feit dat de webcam plugin zoals er voor Windows is niet werkt op Linux.

Als eerste hebben we nodig het v4l2loopback device

sudo apt install v4l2loopback-dkms v4l2loopback-utils
v4l2-ctl --list-devices
sudo modprobe v4l2loopback exclusive_caps=1
v4l2-ctl --list-devices

In een terminal starten we een capture naar het V4L2 loopback device

ffmpeg -re -listen 1 -i rtmp://localhost:5050/ \
  -c:v rawvideo -an -pix_fmt yuyv422 \
  -f v4l2 /dev/video1

Vervolgens kunnen we in OBS bij de stream instellingen de server rtmp://localhost:5050 opgeven om te streamen naar het loopback videodevice. Het loopback videodevice kan vervolgens als b.v. browserinput gebruikt worden.
Er trad op mijn machine wel enige vertraging op.

- Harold de Bruijn