laat alle files zien zonder extra metadata toegevoegd

git annex metadata | awk '/^metadata/ {if (count) print count; print; count=0; next} {count++} END {print count}' | grep -B1 ^2$ | grep metadata

- Harold de Bruijn