ESP32 webcam

Na enig zoeken en proberen is het vandaag gelukt om mijn ESP32 webcams te initialiseren.
Als eerste de arduino IDE geinstalleerd van de origele site, met de snap versie lukte het programeren niet (python install probleem).
Via de voorkeuren in de arduino IDE de URL voor ESP32 boards toegevoegd en vervolgens het ESP32 pakket aan boards toegevoegd en via board beheer toegevoegd.

Additionele URL om ESP32 boards toe te voegen

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

Board ingesteld op ESP32 Wrover module en partition scheme huge APP

Arduino webcam voorbeeld aangepast met juiste camera model en wifi gegevens.
voorbeelden/ESP32/Camera/CameraWebServer

#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER

const char* ssid = "*********";
const char* password = "*********";

Na het uploaden van de sketch, krijg je op de serial terminal gegevens terug over het opstarten en het verkregen IP adres.
Met een browser is via het IP een webinterface beschikbaar met camera instellingen en mogelijkheden van de camera.
Via http://IP:81/stream is een webcamstream beschikbaar indien deze is gestart.

Gebruikte materialen

  • ESP32S webcam
  • USB FTDI

  • breadboard

  • jumper wires
  • 5v voeding

- Harold de Bruijn